MUDr. Zdeňka Soukopová

KALENDÁŘ POVINNÉHO OČKOVÁNÍ

VĚKNEMOCNÁZEV VAKCÍNY
4. den až 6. týden – pouze rizikoví novorozenciTuberkulózaBCG vaccine SSI
nejdříve v 9. týdnuZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae typu B, žloutenka typu BInfanrix Hexa či Hexacima – 1. dávka
3. měsícZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae typu B, žloutenka typu BInfanrix Hexa ci Hexacima – 2. dávka nejdříve měsíc po první
4. měsícZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae typu B, žloutenka typu BInfanrix Hexa ci Hexacima – 3. dávka nejdříve měsíc po druhé
11. – 18. měsícZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae typu B, žloutenka typu BInfanrix Hexa ci Hexacima – 4. dávka – min. 6 měsíců po třetí
15. měsícSpalničky, zarděnky, příušnicePriorix 1. dávka
21. – 25.měsícSpalničky, zarděnky, příušnicePriorix 2. dávka
5. rokZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrnaBoostrix
10. rokZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, dětská obrnaBoostrix Polio

Personál